Polityka Środowiskowa

airtightness, environmental policy img

W związku z ciągłą działalnością na rynku budowy domów pasywnych jesteśmy zaangażowani w ochronę naszego środowiska.

- Dążymy do zapobiegania, eliminowania i zmniejszania ilości odpadów i zanieczyszczeń poprzez usprawnianie operacji i recykling / ponowne wykorzystywanie materiałów tam, gdzie to możliwe.
- Oszczędzamy zasoby naturalne i staramy się zmniejszać zużycie materiałów i energii.
- Przestrzegamy wszystkich obowiązujących wymogów ustawowych i wykonawczych.

Ścisła polityka środowiskowa naszej firmy zostanie udostępniona wszelkim zainteresowanym stronom.