Szczelność w Konstrukcji Drewnianej

Szczelność w konstrukcji drewnianej umożliwia osiągnięcie doskonałych poziomów przepuszczalności powietrza.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję “szczelności” ramy drewnianej, aby była skuteczna. W przeciwieństwie do konstrukcji murowanych lub betonowych, drewno wymaga użycia Membran paroprzepuszczalnych, kontrolujących opary.

Aby membrana była skuteczna, wymaga odpowiedniej instalacji. Istotne jest zszywanie zakładek membranowych, zabezpieczanie ram okiennych i drzwiowych, uszczelnianie przepustów.

W przypadku szkieletu drewnianego tworzenie ciągłej warstwy jest tym ważniejsze, że słabe punkty w nieprzepuszczającej wilgoci warstwie mogą powodować kondensację międzywęzłową, co prowadzi do degradacji materiałów budowlanych.

Penetracja może być szkodliwa dla przepuszczalności powietrza, a tym samym wydajności budynków. Użycie membrany przed zastosowaniem płyty gipsowo-kartonowej może chronić dodatkowo warstwę konstrukcji. Zastosowanie poziomych listew na złączach taśmowych wzmacnia je i jest najlepszym rozwiązaniem. Możesz użyć dobrej jakości, hermetycznej płyty OSB o grubości 18mm jako warstwy zabezpieczającej, a następnie uszczelnić połączenia za pomocą taśmy.

Mocowanie warstwy uszczelniającej do podłoża jest kolejnym ważnym krokiem. Używanie zszywek do mocowania hermetycznej membrany może spowodować niewielkie wycieki powietrza, prowadzące do problemów w osiągnięciu pożądanego poziomu szczelności. Mimo wszystko, możemy zabezpieczyć je przy użyciu uniwersalnej taśmy uszczelniającej PHS Argo. Używanie taśmy dwustronnej stanowi alternatywną opcję i jest sugerowanym rozwiązaniem podczas nakładania membran na powierzchnie stalowe.

Nasza firma jest w stanie dostarczyć kompletny system materiałów paoizolacyjnych, które umożliwią szczelność w konstrukcji drewnianej, także pełne wsparcie techniczne podczas wykonania całego projektu. Nasze wsparcie techniczne jest zgodne z BS 9250 (Kodeks postępowania w zakresie projektowania szczelności powietrznej). Jest również zgodne z DIN 4108-7 (Szczelność budynków wymagania, zalecenia i przykłady). Jesteśmy w stanie zapewnić materiały techniczne w zakresie hermetyzacji i kontroli oparów niezależnie od rodzaju konstrukcji.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop