Polityka Środowiskowa

W związku z ciągłą działalnością na rynku budowy domów pasywnych jesteśmy zaangażowani w ochronę naszego środowiska.

 • Dążymy do zapobiegania, eliminowania i zmniejszania ilości odpadów i zanieczyszczeń, poprzez usprawnianie operacji i recycling/ ponowne wykorzystywanie materiałów tam, gdzie to możliwe.
 • Oszczędzamy zasoby naturalne i staramy się zmniejszać zużycie materiałów
  i energii.
 • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących wymogów ustawowych
  i wykonawczych.

Ścisła polityka środowiskowa naszej firmy zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym stronom.

Polityka przeciw niewolnictwu

Współczesne niewolnictwo

Współczesne niewolnictwo jest międzynarodową przestępczością dotykającą około 40,3 miliona osób na całym świecie. Ten globalny problem wykracza poza wiek, płeć i pochodzenie etniczne. Współczesne niewolnictwo obejmuje ofiary sprowadzone z zagranicy i osoby w trudnej sytuacji, zmuszone do nielegalnej pracy wbrew ich woli w wielu różnych sektorach, takich jak rolnictwo, hotelarstwo, budownictwo, handel detaliczny i produkcja.

Nasza Polityka

Polityka przeciw niewolnictwu Passive House Systems polega na prowadzeniu całej naszej działalności w sposób uczciwy i etyczny oraz na przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów. Dokładamy starań, aby ani nowoczesne niewolnictwo, ani handel ludźmi nie wspierały naszego łańcucha dostaw ani naszych przedsiębiorstw; cel ten wynika z naszych zasad i procedur. Naszym celem jest przyjęcie zasady zerowej tolerancji dla naruszeń przepisów dotyczących niewolnictwa i handlu ludźmi.
0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop