Usługi

Testy szczelności

 • Zapotrzebowanie na energię grzewczą budynków
  zgodnie z normami Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt
  ≤15kWh/(m2*rok)
 • Maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplną do grzania budynków ≤ 10 W/m2
 • Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody wewnętrzne ≤ 0,15W/(m2*K)
 • Współczynnik przenikania ciepła przez okna, przy`
  minimalnym współczynniku przepuszczalności energii słonecznej
  ≤ 0,8 W/(m2*rok)
  ≥ 50-60%
 • Współczynnik szczelności n50 ≤ 0,6 l/godz.
 • Sprawność rekuperatora przy poborze energii elektrycznej ≥ 75%; ≤ 0,45 Wh/m3
  powietrza wentylacjynego
 • Zużycie energii do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku ≤ 0,01 W/(m*K)
 • Mostki termiczne ≤15kWh/(m2*rok)

Badanie szczelności budynku polega na wytworzeniu podciśnienia, bądź nadciśnienia względem otoczenia oraz lokalizacji nieszczelności za pomocą kamery termowizyjnej lub dymu. 

Parametr n50, to główna wytyczna, określająca stopień szczelności budynku na podstawie przeprowadzonego badania. Parametr określa ile razy w ciągu godziny wymienia się całe powietrze budynku przez nieszczelności przegród (przy zaślepionym systemie wentylacji).

Od stycznia 2019 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, w 2021 roku regulacje te zostały rozszerzone i wszystkie nowe budynki musza spełniać wymagania nZEB. (budynków o niemal zerowym zużyciu energii). Wskaźnik zapotrzebowania na energię budynku nie będzie mógł przekraczać: 120 kWh/m2/ rok.

Bloower Door Test

PASS Doradztwo Energetyczne Katarzyna Jarocka

Testy Szczelności Grzegorz Grzelecki

Testy Szczelności Paweł Ejsmont

Termowizja

Metoda sprawdzenia budynku pod kątem nieszczelnych miejsc, polegająca na pomiarze promieniowania podczerwonego obrazującego rozkładu temperatury. Dzięki zdjęciom termowizyjnym, jesteśmy w stanie określić niekorzystne zjawiska zachodzące w budynku oraz przyczyny ich powstawania. 

Pomiary termowizyjne obiektów budowlanych warto połączyć z testem szczelności powietrznej budynku (Blower Door Test). Umożliwia to otrzymanie kompletnej informacji o stanie budynku:

 • wykazane zostaje ile powietrza przecieka do budynku przez nieszczelności, wyliczony zostaje współczynnik n50,
 • lokalizowane są wszystkie nieszczelności powietrzne, które mają największy wpływ na komfort termiczny, bilans energetyczny oraz trwałość budynku. 

Szkolenie z Instalacji Paroizolacji

Upewnimy się, że masz umiejętności potrzebne do zostania instalatorem paroizolacji. Oferujemy usługę szkoleniową, która zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do spełnienia norm dotyczących szczelności budynków. Przekażemy Ci niezbędną wiedzę teoretyczną wraz z praktyczną demonstracją instalacji. 

Program szkolenia

10.00 – część teoretyczna:
– Czym jest kontrola  hermetyczności i parowania.
– Dlaczego stosujemy produkty hermetyczne.
– Jaka jest różnica między szczelnością powietrzną a wiatrową.
– Wentylacja hermetyczna.
– Najczęstsze obszary awarii.

11.00 – Przerwa na kawę

11.15 – Rozwiązania na budowie:
– Projektowanie, budowanie i testowanie pod kątem szczelności.
– Inteligentne rozwiązania na miejscu.
– Detale i rozwiązania dotyczące szczelności (stal, mur i drewno).
– Badania i inne środki kontroli jakości.

12.00 – Praktyczna demonstracja:
– Przegląd szkieletu domu demonstracyjnego.
– Doskonalenie najlepszych praktyk.
– Ocena jakości szczelności.
– Identyfikacja wspólnych punktów przecieku w bloku i ramach drewnianych.

13.00 – Przerwa na lunch

14.00 – 16.00 – Praktyczne zastosowanie produktów:
– Praktyczna instalacja szczelności z membranami hermetycznymi PHS.
– Szczelność względem okien.
– Podsumowanie / Pytania i odpowiedzi.

Cena

CENA PROMOCYJNA: 350 zł

Każdy uczestnik szkolenia instalacyjnego otrzymuje certyfikat Instalatora PHS, próbki produktów, dysk USB zawierający informacje techniczne, bezpośredni kontakt z naszymi inżynierami i lunch. 

Lokalizacja

ul. Wielopole 6/6
80-556 Gdańsk 

Specyfikacja produktów

Członek naszego zespołu może podjechać na teren Twojej budowy, aby pomóc w wyborze odpowiednich produktów do osiągnięcia założeń projektu. Niezależnie od tego, czy instalujesz system paroizolacji, systemu wentylacji czy pompy ciepła, skontaktuj się z nami, a chętnie doradzimy! 

0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop