Utrata Ciepła w Budynku

Utrata ciepła w budynku, stanowi jeden z najpoważniejszych problemów.

Podczas budowania konstrukcji, szczelność zawsze powinna być uważana za kluczową rzecz. Zjawisko utraty ciepła występuje na trzy główne sposoby: konwekcji, przewodzenia i promieniowania. Wewnątrz domu te trzy procesy mogą wpływać na siebie nawzajem.

KONWEKCJA

Oznacza to przenoszenie ciepła poprzez mieszanie się płynów, jak ciecze, czy gazy. Może to mieć wpływ na powietrze znajdujące się w pobliżu urządzeń grzewczych, a także to, znajdujące się w pobliżu chłodniejszych obszarów w domu, szczególnie okien. Wszystkie te właściwości są identyfikowane głównie jako konwekcja naturalna.

PROMIENIOWANIE

Oznacza ciepło przekazywane przez wpływy elektromagnetyczne. Przykładowo – grzejnik, który oddaje ciepło drogą promieniowania. Nie ogrzewa powietrza lecz powierzchnie, takiej jak meble, ściany, itp. Temperatura powietrza wzrasta jedynie w nieznacznym stopniu.

PRZEWODZENIE

Czyli ogrzewanie, które przenosi się wyłącznie przez twarde powierzchnie. Kiedy ciepło jest przewodzone przez powłoki, takie jak beton, żelazo lub drewno. Zapewnia to jego łatwe nakierowanie, w celu opuszczenia domu przez słabiej izolowane miejsca.

Wygląda na to, że zimno zmawia się przeciwko tobie, nieprawdaż? To dlatego, że tak jest.

Utrata ciepła w budynku może zostać zminimalizowana dzięki odpowiedniemu zarządzaniu szczelnością konstrukcji, zorganizowanej poprzez użycie odpowiednich materiałów budowlanych i zastosowanie prawidłowych metod instalacyjnych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop